fbinazi@gmail.com   2310 463506
Μάθετε για το επίδομα θέρμανσης

Μάθετε για το επίδομα θέρμανσης

ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΗΣ

Μέχρι 09.12.2022 μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους  στην πλατφόρμα myΘέρμανση οι δικαιούχοι του πετρελαίου θέρμανσης

Το βασικό ποσό του επιδόματος καθορίζεται πλέον στα 350 ευρώ πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή επιδότησης που έχει καθοριστεί για τον οικισμό στον οποίο βρίσκεται η κύρια κατοικία του. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 20% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου και δεν μπορεί να υπολείπεται τα 100 ευρώ ούτε να υπερβαίνει τα 800 ευρώ.

Για τους νέους δικαιούχους που δεν έλαβαν πέρυσι το επίδομα ή μεταπήδησαν από άλλη πηγή θέρμανσης το ποσό διπλασιάζεται.

Προκαταβολή επιδόματος θα λάβουν έ
ως την 21η Δεκεμβρίου ΜΟΝΟ όσοι έχουν  υποβάλει αίτηση έως 9 Δεκεμβρίου και ήταν δικαιούχοι κατά τη χειμερινή περίοδο 2021-2022

Η καταβολή του συνολικού επιδόματος θα γίνει:

Έως 28 Φεβρουαρίου 2023 για αγορές έως 31 Ιανουαρίου 2023

Έως 29 Απριλίου 2023 για αγορές έως 31 Μαρτίου 2023

Για τους παλαιούς δικαιούχους η καταβολή των ανωτέρω δόσεων πραγματοποιείται μετά την αφαίρεση της καταβληθείσας προκαταβολής.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Τα φυσικά πρόσωπα δικαιούνται επιδόματος θέρμανσης, εφόσον πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

 α. Εισοδηματικά:

 Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, ανέρχεται έως 

– 16.000 ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και 

– 24.000 ευρώ για έγγαμο υπόχρεο ή τους έγγαμους ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση (δικαστική συμπαράσταση ή πτώχευση), ή τους έγγαμους που υποβάλλουν φορολογική δήλωση βάσει της περ. β της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 ή τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και έχουν υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση χωρίς τέκνα, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Ομοίως, για τη μονογονεϊκή οικογένεια το ως άνω εισόδημα ανέρχεται σε 24.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο.


Οι νέοι δικαιούχοι θα ενταχθούν εφόσον έχουν ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ για άγαμο και 20.000 ευρώ για έγγαμους με προσαύξηση 3000 ευρώ για κάθε τέκνο

Στο ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν περιλαμβάνεται εκείνο το οποίο αθροιστικά απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος και από την εισφορά αλληλεγγύης.

 Για τον προσδιορισμό της οικογενειακής κατάστασης, του αριθμού των τέκνων, καθώς και των εισοδηματικών κριτηρίων, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, του φορολογικού έτους 2021. Αν οι σύζυγοι ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης υποβάλλουν χωριστή δήλωση λαμβάνεται ο μεγαλύτερος εκ του αριθμού τέκνων που έχει δηλωθεί σε μια εκ των δύο (2) δηλώσεων.

 

β. Ακίνητης Περιουσίας:

 Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., η οποία προκύπτει από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2021, υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων, κατά τον ν. 4172/2013, τέκνων, που αναγράφονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και το ποσό των 300.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

 

Καθορισμός του ύψους του επιδόματος

  1. Για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης χρησιμοποιούνται τα δεδομένα των δήμων και οικισμών της Ελληνικής Επικράτειας, βάσει του υπολογισμού των βαθμοημερών, οι οποίες αποτελούν δείκτη για τη δριμύτητα κλίματος μιας περιοχής και χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό των φορτίων θέρμανσης ενός κτιρίου και της απαιτούμενης κατανάλωσης ενέργειας για τη θέρμανσή του.

    2. Σε κάθε δικαιούχο χορηγείται επίδομα για αγορές πετρελαίου τριακοσίων ευρώ (350) ευρώ, πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή επιδότησης ανά οικισμό στον οποίο βρίσκεται η κύρια κατοικία και προσαυξανόμενο κατά 20% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου. Το ποσό που θα προκύψει κατά τα ανωτέρω δεν δύναται να υπολείπεται του ποσού των εκατό (100) ευρώ και ούτε να υπερβαίνει το ποσό των επτακοσίων πενήντα (800) ευρώ κατ’ ανώτατο όριο.

  1. Κάθε δικαιούχος δικαιούται επιδότησης ενός μόνο είδους καυσίμου θέρμανσης Το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης χορηγείται υπό τον όρο ο δικαιούχος να πραγματοποιήσει αγορές αξίας μεγαλύτερης ή ίσης με το διπλάσιο του δικαιούμενου επιδόματος από την 15η Οκτωβρίου 2021 έως και την 31η Μαρτίου

Ειδικά για αγορές πετρελαίου θέρμανσης, η αξία αντιστοιχεί στην υπολογισθείσα βάσει της οριζόμενης στην παρούσα τιμής λίτρου.

 Για τον καθορισμό της αξίας των αγορών πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης ορίζεται η τιμή 1,40 ευρώ ανά λίτρο.

 

 

Leave a Reply