Μάθε για το επίδομα θέρμανσης

Επίδομα Θέρμανσης

Το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, που πληρούν τα κριτήρια χορήγησης και αφορά αγορές πετρελαίου θέρμανσης, που πραγματοποιούνται από 15 Οκτωβρίου έως 30 Απριλίου κάθε έτους.

Η σχετική αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΤΑΧΙSnet (www.gsis.gr) ή στα ΚΕΠ μέχρι 30 Μαΐου κάθε έτους.

Το σύνολο της επιδότησης για το Νομό Θεσσαλονίκης υπολογίζεται στα 0,125 ευρώ/ανά λίτρο με ανώτατο όριο τα 15 λίτρα/ανά τετραγωνικό και ανώτατη συνολική κατανάλωση λίτρων πετρελαίου θέρμανσης ανά κατοικία τα 1.500 λίτρα για τον έγγαμο ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και την μονογονεϊκή οικογένεια  και 1.200 λίτρα για τον άγαμο.

Δηλαδή το επίδομα θα φτάνει έως τα 187.5 ευρώ για τον έγγαμο,τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και την μονογονεϊκή οικογένεια για 100 τμ και έως 150 ευρώ για τους άγαμους για 80 τμ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Ένας έγγαμος πολίτης που πληροί τα κριτήρια χορήγησης και διαθέτει 1η  κατοικία 100τμ θα επιδοτηθεί με: 100*15 λίτρα/τετραγωνικό*0,125= 1500*0,125=187,5 ευρώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν κάποιος διαθέτει οικία μεγαλύτερη των 100τμ δεν χάνει το επίδομα, αλλά επιδοτείτε μόνο για τα 100τμ.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

• Άγαμοι υπόχρεοι έως 12.000 ευρώ
• Έγγαμοι υπόχρεοι και πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης έως 20.000 ευρώ, με προσαύξηση 2.000 ευρώ για κάθε τέκνο
• μονογονεϊκή οικογένεια έως 22.000 ευρώ όταν υπάρχει ένα τέκνο και προσαύξηση 2.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

• Άγαμοι υπόχρεοι έως 100.000 ευρώ ακίνητης περιουσίας
• Έγγαμοι υπόχρεοι ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης έως 200.000 ευρώ ακίνητης περιουσίας

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ

α) Τα προστατευόμενα μέλη του υπόχρεου
β) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία θα δηλώσουν «φιλοξενούμενοι» στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων του έτους 2017.
γ) τα φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο φόρο πολυτελούς διαβίωσης καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα περισσότερα των δύο (2) ή ποσοστά συνιδιοκτησίας, επί Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων, τα οποία (ποσοστά) αθροιζόμενα αντιστοιχούν σε περισσότερα των δύο (2) αυτοκίνητα, ανεξάρτητα εάν αυτά είναι σε ακινησία.
δ) Η επαγγελματική στέγη.
ε) Τα ιδρύματα, οι οργανισμοί και κάθε είδους νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα.
στ) Οι κάτοικοι εξωτερικού.

Η πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης διενεργείται μέσω τραπεζικών ή λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων.

Ειδικότερα:

Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν έως 15-1-2018, η πληρωμή θα γίνει έως 15-2-2018.

Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν από 16-1-2018 μέχρι 31-5-2018, η πληρωμή θα γίνει έως 30-6-2018.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.pdf