Πλεονεκτήματα πετρελαίου θέρμανσης

Πλεονεκτήματα πετρελαίου θέρμανσης

Σύμφωνα με τον ΣΕΕΠΕ

(Σύνδεσμος εταιριών εμπορίας πετρελαιοειδών Ελλάδος):

Πλεονεκτήματα πετρελαίου θέρμανσης
• Η θέρμανση με πετρέλαιο είναι ο πιο δοκιμασμένος και ασφαλής τρόπος θέρμανσης.

• Ζεσταίνει ομοιόμορφα το χώρο. Ειδικά δε με τους σημερινούς σύγχρονους ψηφιακούς θερμοστάτες, μπορείς να πετύχεις με μεγάλη ακρίβεια το ύψος της θερμοκρασίας που επιθυμείς να έχεις στο σπίτι σου.

• Έχει καλύτερη απόδοση από κάθε άλλο μέσο.

• Είναι ένα ενεργειακό προϊόν εύκολο στη χρήση.

• Δεν απαιτεί νέα και μεγάλη επένδυση.Καθ’ ότι η πλειοψηφία των κατοικιών στα αστικά κέντρα διαθέτει ήδη την απαραίτητη υποδομή. (η μετατροπή της υποδομής σε συστήματα με άλλο καύσιμο δεν είναι πάντα εφικτή και απαιτεί μεγάλο κόστος).

• Από ενεργειακής πλευράς, καθώς και εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.Είναι πιο «φιλικό» από τα συστήματα θέρμανσης που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια.

• Δεν απαιτεί συντήρηση άλλη, πέραν αυτής του καυστήρα μια φορά το χρόνο.Η οποία αν γίνεται σωστά βοηθάει και στην εξοικονόμηση καυσίμου.

• Η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης είναι πάντα απρόσκοπτη. Αφού οι υποδομές αποθήκευσης και διάθεσης των επιχειρήσεων διανομής θέρμανσης υπερκαλύπτουν όλη τη χώρα.

• Ο καταναλωτής έχει δεκάδες επιλογές για να προμηθευτεί το πετρέλαιό του, π.χ. από εταιρίες, μεταπωλητές, πρατήρια, επιλέγοντας ο ίδιος αυτή που τον συμφέρει και του ταιριάζει.

• Η θέρμανση με πετρέλαιο είναι ασφαλέστερη σε σχέση με τα υπόλοιπα συστήματα θέρμανσης. Καθώς δεν ενέχει κινδύνους, π.χ. από έκρηξη, αναθυμιάσεις κλπ.

• Οι Εταιρίες Εμπορίας Πετρελαιοειδών έχουν αναπτύξει και εφαρμόσει με επιτυχία πλήθος συστημάτων. Διαδικασιών και ελέγχων, με στόχο ο καταναλωτής να παραλαμβάνει σωστή ποιότητα και ποσότητα πετρελαίου.

• Είναι το μόνο μέσο θέρμανσης που δίνει επιστροφή φόρου (στο μεγαλύτερο μέρος των καταναλωτών).

Μειονεκτήματα ανταγωνιστικών καυσίμων του πετρελαίου θέρμανσης

Μειονεκτήματα

• Η μετάβαση σε άλλο σύστημα θέρμανσης, στις περισσότερες περιπτώσεις, απαιτεί επένδυση η οποία μπορεί να ξεκινάει από ένα ποσό άνω των 1.000 € . Και να ξεπερνάει τις 10.000 €. Για την εγκατάσταση αυτή, συχνά απαιτούνται και εκτεταμένες εργασίες μέσα στο σπίτι, με ότι αυτό συνεπάγεται σε κόστος, όχληση κλπ.

• Η οποιαδήποτε μετατροπή σε εναλλακτικούς τρόπους θέρμανσης (Φυσικό Αέριο, αντλίες θερμότητας, pellets, κλιματιστικά, ηλεκτρικούς λέβητες, κλπ.). Απαιτεί σημαντική δαπάνη που θα πρέπει να συνυπολογισθεί στο κόστος λειτουργίας τους.

• Στα περισσότερα συστήματα ο χρόνος απόσβεσης είναι μεγαλύτερος των 5 ετών.

• Στις περισσότερες περιπτώσεις χρειάζονται αρκετές μετατροπές στους χώρους θέρμανσης, ώστε να μπορέσει ο καταναλωτής να χρησιμοποιήσει άλλη μορφή θέρμανσης (πχ. αυξημένος αποθηκευτικός χώρος, καμινάδες κλπ).

• Το κάθε εναλλακτικό σύστημα απαιτεί ειδική, χρονοβόρα και
επίπονη «μεταχείριση», πχ. καθάρισμα του καυστήρα pellet ή του ενεργειακού τζακιού από τις στάχτες, μεταφορά, αποθήκευση, κλπ.

Επίσης :

• Μερικά από αυτά τα συστήματα (κλιματιστικά, θερμάστρες, θερμοπομποί, panel υπέρυθρης θέρμανσης)ζεσταίνουν ένα συγκεκριμένο χώρο (δωμάτιο) και έτσι δε μπορούν να
συγκριθούν πραγματικά με ένα σύστημα κεντρικής θέρμανσης, όπως είναι του πετρελαίου.

• Δεν παράγουν ποιοτική θέρμανση, δηλαδή μπορεί πχ. να ξεραίνουν την ατμόσφαιρα, να παράγουν ένα θερμό ρεύμα αέρα το οποίο να είναι ενοχλητικό ή και βλαβερό για την υγεία, κλπ.

• Η καύση ξύλων ή pellets είναι ιδιαίτερα επιβαρυντική για την ατμόσφαιρα. Αφού συνοδεύεται από έκλυση επιβλαβών σωματιδίων και τη δημιουργία αιθαλομίχλης, φαινόμενο το
οποίο ήδη έγινε ιδιαίτερα αισθητό αυτές τις μέρες.

• Το κόστος και οι τιμές δεν είναι εγγυημένα ή σταθερά. πχ. οι επικείμενες μεγάλες αυξήσεις στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, οι σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των καυσόξυλων, οι αυξομειώσεις στις διεθνείς τιμές του Φυσικού Αερίου, κλπ.

• Η απαίτηση του Φυσικού Αερίου να υποχρεώνει τον καταναλωτή να ξηλώσει τον καυστήρα και τη δεξαμενή πετρελαίου. του στερεί μελλοντικά την επιλογή να χρησιμοποιήσει παράλληλα και το πετρέλαιο θέρμανσης, αν κρίνει ότι τον συμφέρει.

• Στην προμήθεια Φυσικού Αερίου και ρεύματος υπάρχει ολιγοπωλειακή κατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ανταγωνισμός για καλύτερες τιμές. Ένώ για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει με την προμήθεια της πρώτης ύλης (πχ. μη διαθεσιμότητα
λόγω βλάβης, λόγω διεθνών συγκυριών, κλπ), ο καταναλωτής δεν έχει εναλλακτική και… παγώνει.

• Η ποιότητα της καύσιμης ύλης σε πολλά από τα εναλλακτικά συστήματα δεν ελέγχεται. Με αποτέλεσμα ο καταναλωτής να μη γνωρίζει πραγματικά τι αγοράζει και να έχει δυσάρεστες εκπλήξεις στην πορεία.

• Δεν είναι δοκιμασμένα στο χρόνο. Δηλαδή ο καταναλωτής δεν έχει εμπειρία από πιθανά προβλήματα. Δεν είναι ξεκάθαρο το πραγματικό κόστος συντήρησης, η συχνότητα βλαβών, η σταθερότητα της απόδοσης μετά από μερικά χρόνια, κλπ.

Ο ΣΕΕΠΕ καλεί τους καταναλωτές να επωφεληθούν από το επίδομα θέρμανσης και να ενημερωθούν σχετικά μέσω της ειδικής ιστοσελίδας της ΓΓΠΣ

https://www1.gsis.gr/gsisapps/oilbft/login/login.htm

ή στο πλησιέστερο ΚΕΠ.

Scroll to Top